Referat Generalforsamling 2017

Referat af General forsamling d. 27/4-2017                                           Odense Universitetshospital Indgang 20, højhuset/hovedbygningen, 15. sal, lokale 54

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af ordstyrer Linnea
2. Valg af referent Stina

3. Formandens beretning om året der er gået med hovedvægt på Nordisk lymfologi kongres som desværre blev aflyst.

4. Godkendelse af regnskabet

Gennemgang ved kasserer Annika.
Regnskabet er godkendt.

5. Valg til bestyrelsen 
På valg er:
Marianne Holt – ønsker genvalg   
Annika Glyvradal – ønsker ikke genvalg
Linnea Lund -  ønsker ikke genvalg 
Stina Bie Kjær – ønsker genvalg
Katrine Benjaminsen – ønsker valg

   Kathrine er valgt. 
   Stina og Marianne er genvalgt.
 
 Ditte Nysted Holm er valgt
 Anna Pedersen er valgt
 Pia Christiansen er valgt

6. Valg af revisorer. Vi fortsætter med de nuværende revisorer Deloitte.

7. Valg til legatudvalg. Ikke nødvendigt på nuværende tidspunkt. Bestyrelsen tager sig af indkomne ansøgninger, men der er mulighed for at oprette et udvalg hvis det bliver nødvendigt.

8. Fastlæggelse af kontingent. Kontingentet fastholdes på 300 kr.

9. Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring.
 Vedtægt 3 om Medlemskab ønskes ændret til:
 Kun medlemmer af Danske Fysioterapeuter, som har gennemført et minimum fire ugers uddannelsesforløb og bestået eksamen til lymfødemterapeut ved kurserne arrangeret i samarbejdet mellem Földi College, Tyskland, Dansk Selskab for Fysioterapeutisk Lymfødembehandlling og University College Metropol, ved tilsvarende godkendte uddannelsesforløb eller hos Fagligt Forum for Lymfødem i Norge kan blive optaget som medlemmer.

Denne formulering synes medlemmerne var for detaljeret mht uddannelsessted. I stedet blev nedenstående formulering vedtaget:

For at blive medlem af Dansk Selskab for Fysioterapeutisk Lymfødembehandling skal bestyrelsen til en hver tid kunne godkende den internationale certificerede uddannelse ansøgeren har som baggrund.

 
10. Honorering af bestyrelsesmedlemmer og andre for udførelse af diverse opgaver.
Bestyrelsen ønsker grønt lys fra vore medlemmer til at kunne give et honorar for at udføre en opgave såvel som at dække tabt arbejdsfortjeneste ved samme slags opgaver og i forbindelse med afholdelse af bestyrelsesmøder, der trækker ud over det sædvanlige.

Dette er godkendt med tilføjelsen: Ud fra DF’s takstsystem.


11. Nyt fra medlemmerne/arbejdspladserne
Anne Kirstine spørger ind til erfaringer med lymfetouch maskine. På Frederiksberg hospital er man blevet ret begejstret for apparatet og ønsker at indkøbe den.
Maskinen danner undertryk. En form for copping terapi. Der er også andre der har god erfaring, men også enkelte der ikke synes der var den store effekt.


12. Evt.
Kort beretning om national klinisk retningslinje som udkommer til efteråret. Den kommer i høring uge 19-21. Hvis nogen får problemer i forhold til at kunne give kompleks fysioterapeutiske behandling skal de endelig kontakte bestyrelsen.