Generalforsamling 2018

14 juni, Vejle

Ordstyrer - Kathrine Benjaminsen
Referent -Anna Pedersen


1. Formandens beretning - Året der gik i bestyrelsesarbejde , overdragelse af kasserposten, nyt hjemmeside.
uddannelse gennemført med 16 nye kollegaer, ligeledes gennemført genopfriskningskursus. Nordisk Kongres
i Helsinki.


2. Godkendelse af regnskabet - godkendt.

3. Valg til bestyrelsen- Kirsten Hedeager fortsætter som formand, Patricia MC Braun fortsætter, andre
medlemer, der fortsætter, der ikke er på valg Marianne Holt, Ditte Holm, Kathrine Benjaminsen, Anna
Pedersen, Pia Christensen. Stina Bie Kjær ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen. Der er ikke nogen der melder
sig som kandidat til bestyrelsen. Man må meget gerne sende mail hvis man får lyst til at tilbyde sit
kandidatur.

4. Fastlæggelse af kontingent -uændret

5. Nyt fra medlemer
- bestyrelsen opfordrer til at medlemer fremsender ønsker til temaer til kurser/temadage
- der ønskes kursus der er planlagt i god tid-mindst 6mdr frem af hensyn til arbejdsplads budgettering af
kurser/temadage, gerne med tema og placering.
- der er ønske om temadag omkring palliativ og multimorbid lymfødempatient
- patienternes oplevelser af kompression
- Revurdering af selvdrænage materiale. Hanne Wagner vil forsøge at samle en gruppe, interesserede kan melde sig
til hende eller bestyrelsen. Bestyrelsen tilbyder hjælp til dækning af transportudgifter hvis gruppen skal mødes for at arbejde med emnet.

6. Nyt fra arbejdspladserne
- Marianne informerer meget kort om projekt vedr kompression(coban2)kontra behandling
og kompression. Når resultaterne er offentliggjort, forslag om at invitere projekt forfattere til at fremlægge
dem.
- Holstebro sygehus fortæller om samarbejde på tværs af sektorer- region og kommune.
- Marianne fortæller om evt opstart af database for lymfødempatienter(i stil med (DBCG))
- Kort info om liposuction på OUH som kirurgisk lymfødembehandling.