Generalforsamling 2019

General forsamling d. 28.05.2019                                                                    Odins Havnepark, lokale 11, Lumbyvej 11, 5000 Odense C

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

  1. Valg af ordstyrer
  2. Valg af referent
  3. Formandens beretning
  4. Godkendelse af regnskabet
  5. Valg til bestyrelsen. Vi ønsker altid nye kræfter til bestyrelsen, så man må gerne melde sig.

 

På valg er:               Pia Vordingskjold Christensen - ønsker genvalg

                                      Anna Pedersen - ønsker genvalg

                                      Ditte – ønsker at udtræde af bestyrelsen

                                      Marianne Holt - ønsker genvalg

                                      Kathrine Benjaminsen - ønsker genvalg

                                      Andre medlemmer er: Kirsten Hedeager, Patricia Braun-McKnight

 

  1. Fastlæggelse af kontingent
  2. Nyt fra medlemmerne/arbejdspladserne
  3. Evt.

 

 

Venlig hilsen fra

Bestyrelsen