Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021 blev holdt virtuelt i umiddelbar forlængelse af generalforsamling 2020

Referat Generalforsamling 2021
Dato; 03. febr 2021
Klokken; direkte i forlængelse af GF 2020
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning om det faglige selskabs virksomhed i det forløbne år
4. Fastsættelse af kontingent: siden marts ´15 = 300 kr.
5. Fremlæggelse af revisors årsberetning, samt det reviderede regnskab til godkendelse. Fremlæggelse af næstkommende års budget.
6. Indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen inkl. suppleanter.
(Forudsat at alle bestyrelsesmedlemmer er genvalgt ved GF 2020):
På valg i 2021
Marianne Holt er på valg og ønsker genvalg.
Pia Vordingskjold Christiansen er på valg og ønsker genvalg.
Anna Pedersen er på valg og ønsker genvalg.
Merete de Seue Qvistgaard - suppl - er på valg, og ønsker genvalg som alm. bestyrelsesmedlem.
Ingeborg Eding Niemeijer - suppl - er på valg, og ønsker gevalg som alm. bestyrelsesmedlem.
Ikke på valg i 2021
Kirsten Hedeager er ikke på valg.
Patricia Braun-McKnight er ikke på valg.
Merete Celano Wittenkamp er ikke på valg.
Hvis Stine Sørensen ved GF 2020 bliver valgt til bestyrelsen:
Er det som suppleant og vedtægtsændring om valgperioden for suppleanter på 1 år godkendes, er Stine Sørensen på valg.
Stine Sørensen er ikke på valg, hvis denne vedtægtsændring ikke godkendes eller hvis hun vælges som bestyrelsesmedlem.
8. Eventuelt
9. Foredrag på ca. 30 min.: Nina Høgdal fra RH præsenterer foreløbige resultater fra den nationale survey om lymfødembehandling på hospitaler og i enkelte kommuner.
10. Nyt fra arbejdspladserne.
1) Anne Sofie Orthe fortsætter som dirigent efter GF ’20.
2) Ingeborg fortsætter som referent.
3) Kirstens beretning i denne GF bliver en beskrivelse af hendes – mest - fantastiske oplevelser siden hendes medvirken til start af selskabet som den gang hed faggruppe. Kirsten har valgt at gøre dette, fordi hun synes skeen skal gives videre til ’næste generation’ og derfor stopper som formand efter mange års engagement! Hun vil dog heldigvis gerne fortsætte et år mere i bestyrelsen som menigt medlem. Der var video-klapsalver til formanden: TAK KIRSTEN! Denne beretning sendes muligvis ud til medlemmerne.
4) Kontingent på 300 kr fastholdes.
5) Regnskab godkendt af revisor og forsamlingen. Dokument sendes ud til medlemmer.
6) Ingen indkomne foreslag.
7) Alle som er på valg, genvælges.
8) En kæmpestor TAK til Kirsten for sit mangeårige arbejde for lymfødem-patienter og selskabet.
En stor tak til Kathrine Benjaminsen for sin store indsats for selskabet i bestyrelsen i forbindelse med Web-masterfunktionen!
9) Spændende foredrag om undersøgelse vedr. lymfødembehandling i DK. Resultaterne kan opfattes som noget nedslående, da der ikke ser ud til at være consensus iblandt terapeuterne om US-metoder, dokumentation af US’s- og behandlingsresultater, behandlingens varighed, opfølgning m.m. Der er grund nok til at gå videre med arbejdet i denne forbindelse. Nina efterlyser interesserede terapeuter til dette.
10) Der var en snak om forskellige emner vedrørende et par arbejdspladser. Da alt foregik online, var der ikke en stor debat. Det skal selvfølgelig gentages ved næste General Forsamling, som forhåbentlig kan gennemføres ved fysisk tilstedeværelse.

 

Formanden beretning:

Vejle 3.2.2021

Formandsberetning for 2020-21

Som I kunne høre, har jeg slået beretningerne for 2020 og 2021 sammen, så dette vil være en slags historisk tilbageblik.

Jeg har siddet og bladret gennem referater fra min tid som formand i denne forening, dvs. siden 2000, hvor jeg afløste Kirsten Stage på posten.

Dengang herskede pionerånden stadig. Vi var ikke så mange, kendte hinanden, og var ikke last af særlig mange administrative regler. Vi arbejdede med et nyt felt inden for fysioterapien, vi arrangerede altid flerdages kurser og møder, som regel i weekender, som nød godt af meget stort fremmøde. Folk indlogerede sig på små hoteller,vi spiste sammen med foredragsholderne, som var vi en stor familie. Det var en fest! Mange af os havde gode muligheder for at dygtiggøre os, fik let lov til at komme på kursus og havde meget frie hænder til at hjælpe patienterne. Ideerne blomstrede. Det var sjovt.

Gennem årene har jeg mødt utroligt mange skønne mennesker dels igennem bestyrelsesarbejdet, dels gennem de mange kontakter, jeg har fået på kongresser og konferencer i ind- og udland. Kontakter, jeg har dyrket, for at kunne dele viden og udvikling med resten af foreningen.

Vi har arrangeret mange spændende og sjove møder, kurser og temadage.  Som et eksempel vil jeg nævne at næsten hele medlemsskaren i 2006 drog med bus til DAMP ved Eckernförde, en tysk uddannelses- og behandlingsinstitution, som vi besøgte, fik undervisning og afholdt årets generalforsamling.

Vi arrangerede 7. Nordisk Lymfologi Kongres i 2007, en kæmpe udfordring, som lykkedes over al forventning. Vi fik virkelig fat i nogle af de absolutte spidser inden for vores felt. Den gamle 80-årige Håkon Aakenes, som har beskrevet Aakenes-syndromet, Kristin Moberg havde netop udgivet sin bog ”Ro og berøring” om oxyticins betydning, og Clara Feenstra demonstrerede for første gang brug af kinesio tape til lymfødempatienter, for lige at nævne nogle få. Vi lavede jo alle aftaler selv, så undervejs i planlægningen frygtede vi, vi ville gå personligt konkurs, men alt gik godt, heldigvis.

Meget har gennem årene forandret sig, men lysten til at gøre arbejdet godt er forblevet den samme. Jeg har været på et utal af kongresser i de skandinaviske lande og i Tyskland, England, Holland og Spanien, altid berigende og lærerigt, forhåbentlig har mine referater været brugbare

Til trods for forandringer synes jeg stadig vi gennem de senere år har leveret gode temadage i håb om at medlemmerne fortsat kan føle sig hjulpet til at være up to date med nye trends inden for behandlingen.

Bestyrelsen har blandet sig, hvor det har været muligt, vi har altid haft god kontakt til patientforeningen, til Kræftens Bekæmpelse og folketinget i forbindelse med ændring af patienternes mulighed for at kunne få vederlagsfri fysioterapi. Vi har været med i Lægens Bord, og vi fik en naturlig plads i styregruppen for Dansk Framework for Lymphedema, da det kom op at stå.

Det har været sjovt!

Alt godt har en ende, også for mig! Det er tid til en forandring!

Jeg stiller op til bestyrelsen igen, men jeg kommer ikke til at fortsætte som formand.

Det er tid til at give stafetten videre!

Tak for tilliden gennem alle årene!!

Alt godt for Dansk Selskab for Lymfødembehandling i årene der kommer. Jeg er meget fortrøstningsfuld.

Kirsten Hedeager