Temadag og Generalforsamling 2018

Kompression er en af grundelementerne i vores behandling. Det kan måles, tilpasses og lægges på mange måder, med flere forskellige materialer. Det gælder om at finde den bedste løsning for netop din patient i den aktuelle situation.

Sted: Grundet Bakke 44, 7100 Vejle (Det er i fælleshuset i Kirstens bofællesskab). Gangdistance, ½ time fra Vejle station, op gennem skoven bag Vejle Sygehus
Dato: 14. juni 2018
Tidspunkt: 09.30-16.00
Pris: Gratis for medlemmer af DSFL, 500 kr for ikke-medlemmer. Indbetales på reg.nr 1551 kontonr. 7720580
Tilmeldingsfrist: 7. juni 2018

bandager

Dagens program:

09.30-10.00: Registrering og kaffe

10.00-12.00: Christine Hemmann-Moll, Tyskland. Selvstændig med mere end 30 års erhvervserfaring. Har underviset om kompressionmaterialer gennem de sidste 15 år.

Undervisning foregår på engelsk: Current updates on the lymphological compression therapy with garments different materials and the knowledge about their effects, the importance of stiffness. Compression garments and support for special issues, demografic challenge in lymphedema therapy and cardiovascular diseases, ulcers, obesity, immobility 

To find the best solution/ items for each patient

Special cases/ pictures
”Du er meget velkommen til at tage en case med, evt. med billeder”.

12.00-13.00: Generalforsamling ifølge vedtægterne. Se nedenstående dagsorden.
Evt. forslag til generalforsamlingen sendes til Kirsten@hedeager.dk, senest 1.6.2018

13.00-13.45 Frokost

13.45-14:30 Hanne Wagner, Herlev Hospital: Kompression af genitialt ødem hos mand.

14.00-16.00 Christine Hermann-Moll fortsætter:
How to measure compression garments/tips and tricks, upper and lower extremities/ panty / thorax

Diskusion

16:00 Afslutning på dagen

 

Deltag derudover i generalforsamlingen og få mulighed for at få indflydelse!

General forsamling d. 14.6.2018  kl. 12-13

C:\Users\Bruger\Documents\Dropbox\DSF Fys. Lymf.beh\logo 2015\logo_final_brev.jpg

Grundet Bakke 26

7100 Vejle  

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af ordstyrer

  2. Valg af referent

  3. Formandens beretning

  4. Godkendelse af regnskabet

  5. Valg til bestyrelsen

På valg er: 

Kirsten Hedeager – ønsker måske genvalg

Patricia McBraun – ønsker genvalg

Stina Bie kjær – ønsker at udtræde af bestyrelsen

Andre medlemmer er: Marianne Holt, Ditte Holm, Katrine Benjaminsen, OUH

Anna Pedersen, Tønder kommune, Pia Christensen, priv. Prakt., Odense

  1. Valg af revisor

  2. Fastlæggelse af kontingent

  3. Nyt fra medlemmerne/arbejdspladserne

  4. Evt.Venlig hilsen fra

Bestyrelsen

 

Hvis du oplever problemer med tilmeldingen kontakt vennligst webmaster Kathrine på mail; webmaster.dsfl@gmail.com