Kom til temadag om bassinbehandling af palliative patienter

Deltag i Dansk Selskab for Bassinfysioterapis temadag hvor fokus er på skrøbelige og palliative borgere og bassinbehandling 17 marts 2023

 

Undervisere på temadagen er, fysioterapeuterne Sarah Haubro Lauritzen fra Herlev og Gentofte hospital og Emil Hyllested fra Palliative enhed, Bispebjerg og Frederiksberg hospital. Derudover er begge undervisere også lymfeødemterapeuter.

Temadagen er primært for fysioterapeuter, der arbejder med den skrøbelige borger/patient i varmtvandsbassin og bliver annonceret i samarbejde med Dansk Selskab for Onkologi og Palliativ Fysioterapi og Dansk Selskab for Fysioterapeutisk lymfødembehandling.

 

Pris: 1250,00 kr. Tilmeldelse forudsætter medlemskab i ét af de 3 selskaber. Der er begrænsede pladser.

Tilmelding skal foretages her