Generalforsamling 2020

Vi ser tiden an!

af Merete Qvistgaard - 09.09.2020
 
Som situationen ser ud mht corona og forsamlingsrestriktioner har bestyrelsen ikke lagt sig fast på en løsning for generalforsamling i dette år.
Vi er opmærksomme på, at der er en del medlemmer, der ikke vil have lyst til at deltage frivilligt i større forsamlinger i en anden landsdel. Vi ved også at der er medlememmer, hvis arbejdsgiver ikke vil støtte deltagelse i den slags arrangementer, uanset hvor fagligt relevant det måtte være.
Vi har stadig et håb om at kunne afvikle en generalforsamling i forbindelse med temadag med Elin Solheim på et tidspunkt, men forholder os afventende i forhold til om det bliver muligt i år.
I følge vedtægterne skal den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt, i det første halvår, men pga af den usædvanlige situation kan bestyrelsen fortsætte indtil videre, men med begrænset beslutningsmandat.
Indkaldelse til generalforsamlingen vil ske ved annoncering på selskabets hjemmeside samt i fagbladet Fysioterapeuten med mindst 6 ugers varsel.