Generalforsamling 2020 og 2021

Generalforsamling 2020 afholdes virtuelt onsdag d 3/2/21 kl 19. Generalforsamling 2021 afholdes virtuelt onsdag 3/2/21 i umiddelbar forlængelse af ovenstående.

af Webmaster Merete Qvistgaard - 25.11.2020

Det har været et meget specielt år til foreningsarbejde. Bestyrelsen har mødtes regelmæssigt på Skype blandt andet for at vurdere, hvornår det ville være muligt at afholde temadag og generalforsamling, som det er blevet gjort de sidste mange år. Når generalforsamlingen afholdes i sammenhæng med et fagligt oplæg, er erfaringen, at der er større fremmøde. Så håbet var, at det ville være muligt at gennemføre en generalforsamling, hvor flest muligt kunne være til stede.

Med de varierende de Corona-restriktioner fra myndighedernes side samt mange arbejdspladsers beslutning om, at medarbejdere ikke må deltage i nogen aktiviteter uden for deres egen afdeling, har det været svært at forestille sig at en temadag/generalforsamling ville kunne tiltrække mange medlemmer.

Bestyrelsen har derfor besluttet at generalforsamling 2020 kommer til at foregå virtuelt, så flest medlemmer har mulighed for at deltage. Generalforsamlingen skal varsles 6 uger forinden via vores fagblad Fysioterapeuten, og det har derfor ikke været muligt at planlægge en afholdelse inden udgangen af 2020. Derfor indkaldes I til generalforsamling 2020, som afholdes onsdag d. 3. februar 2021 kl. 19.00.

Vi kan ikke spå om fremtiden, og har derfor også svært ved at planlægge generalforsamling 2021 senest i 2. kvartal, som vi plejer.  For at sikre at vi overholder de formelle krav for varsling og afholdelse, har vi derfor besluttet os til at være lidt på forkant. Derfor afholdes de to generalforsamlinger i forlængelse af hinanden.

På den måde kan bestyrelsen sikre sig, at det formelle er på plads for at have en bestyrelse der fortsat kan arbejde med at skabe opmærksomhed om fysioterapeutisk lymfødembehandling.

Begge generalforsamlinger vil følge foreningens retningslinjer og have dagsorden ifølge vedtægterne som kan ses her.

Bestyrelsen vil blandt andet stille forslag om en ændring af vedtægterne, så generalforsamling ikke skal varsles i fagbladet Fysioterapeuten, men kan indkaldes via nyhedsbrev, på Facebook siden og på selskabets hjemmeside.

Vi søger nye kræfter til bestyrelsen, da vi har 2 afgående medlemmer. Har du lyst til at til at præge selskabet yderligere, ud over at deltage i generalforsamlingen, vil vi opfordre dig til at stille op til bestyrelsen. Vi fordeler arbejdsopgaver i bestyrelsen efter tid og lyst, så det skal ikke afholde nogen medlemmer fra at byde ind.

Vi håber at kunne holde et arrangerement / temadag i 2021, hvor du ud over at få fagligt input vil have mulighed for at møde bestyrelsen. Mere om det på et senere tidspunkt.