Generalforsamling 2023

af Merete Celano Wittenkamp - 21.03.2023

Indkaldelse til generalforsamling 2023

Dato: lørdag d. 13-05-23

Sted: Odense Universitetshospital, J. B. Winsløws Vej 4, 5000 Odense, indgang 93, lokale 4.

Klokken: 12.30 – 13.15

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Formandens beretning om det faglige selskabs virksomhed i det forløbne år.
  4. Fastsættelse af kontingent: siden marts ´15 = 300 kr.
  5. Fremlæggelse af revisors årsberetning, samt det reviderede regnskab til godkendelse. Fremlæggelse af indeværende års budget.
  6. Indkomne forslag.
  7. Valg til bestyrelsen inkl. suppleanter.

På valg i 2023

Pia Vordingskjold Christiansen er på valg, stiller op til genvalg.

Anna Pedersen er på valg, stiller op til genvalg.

Stine Sørensen er på valg, stiller op til genvalg.

Marianne Holt er på valg, stiller op til genvalg.

Ikke på valg i 2023

Pia Prange er ikke på valg.

Merete de Seue Qvistgaard er ikke på valg.

Ingeborg Eding Niemeijer er ikke på valg.

Merete Celano Wittenkamp er ikke på valg.

  1. Eventuelt
  2. Nyt fra arbejdspladserne.

 

Ønsker du at deltage i generalforsamlingen uden at deltage i temadagen om kinesiotapening samme dag og sted, bedes du tilmelde dig via mail til formanden på merete.celano.wittenkamp@regionh.dk

Forslag til generalforsamlingen bedes sendt til formanden pr. mail senest søndag d. 30. april 2023