IPCO, den 2. internationale konference om kræft for fysioterapeuter

IPCO København 3. - 4. maj 2021.

af Merete Qvistgaard - 09.09.2020

Målet er at dele den nyeste viden og praksis fra hele verden, så du som fysioterapeut kan spille en afgørende rolle i håndteringen af bivirkninger og langtidseffekter for patienter med kræft.

Der er mulighed for deltagelse i dagskurser dagen før og efter konferencen.

Du kan læse mere om konferencen, programmet, oplægsholdere og tilmelde dig her

Konferencen bliver arrangeret af Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi, Danske Fysioterapeuter, Dansk Selskab for Fysioterapeutisk Lymfødembehandling og NPi.