Håndtering af smerter efter onkologisk behandling

Temadag hvor forskere vil dele værdifuld viden om håndtering af smerter som senfølge efter onkologisk behandling.

Sted: Odin Havnepark , Lumbyvej 117 , 5000 Odense
Dato: 2. maj 2024
Tidspunkt: 10.30
Pris: Pris medlemmer af DSFL: 500 kr. inkl. forplejningPris, ikke medlemmer: 975 kr. inkl. forplejning
Tilmeldingsfrist: 24. april 2024

Overlæge og lektor Lene Jarlbæk fra REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, og Klinisk Institut ved Syddansk Universitet, vil give dig indblik i kræft og kræftbehandling som smerteudløsende faktor, og håndteringen af smerter som senfølge hos onkologiske patienter. Diskussionen vil omfatte farmakologiske interventioner og self-management strategier til patienter med smerter, som du kan integrere i din praksis.

 

QHSE Manager, Gorm Henrik Fogh Rasmussen, Ph.d. i Idræts- og Sundhedsvidenskab vil præsentere sin forskning i effekten af styrketræning på vedvarende smerter efter behandling for brystkræft. Han vil dele praktiske tilgange til at implementere styrketræning i rehabiliteringsprogrammer, herunder eksempler på hvordan det kan anvendes til at imødegå specifikke udfordringer som du kan støde på i din daglige praksis.

 

Vi ser frem til en spændende dag, hvor du kan opdatere dine færdigheder, dele erfaringer med kolleger og stille spørgsmål til eksperterne. Tilmeld dig nu og vær med til at gøre en forskel i håndteringen af senfølger efter onkologisk behandling.

Om kurset 

Program

09.00-09.30 Ankomst/Morgenmad for deltagere på generalforsamling

 

09.30-10.30 Årets generalforsamling (kun for medlemmer af DSFL med særskilt tilmelding)

 

10.30-13.00 Oplæg ved Lene Jarlbæk

13.00-14.00 Frokost

 

14.00-15.45 Oplæg ved Gorm F. Rasmussen (inkl. Kort kaffepause med kage)

 

15.45-16.00 Afrunding

 

Tilmelding sker via tilmeldingslink på senest dato 24. april

Pris medlemmer af Dansk selskab for Fysioterapeutisk Lymfødembehandling: 500 kr.

Pris ikke-medlemmer: 975 kr.

Opkrævning via EAN er ikke muligt.

Ved tilmelding skal du give besked i kommentarfeltet ang. særlig diæt (allergi, vegetar m.m.)

 

Indbetales på reg.nr 1551 kontonr. 7720580. Husk at skrive dit fulde navn på indbetalingen. Tilmelding er først gældende, når betaling er registreret.