Hvem er vi

Dansk Selskab for Fysioterapeutisk Lymfødembehandling

af tidligere formand Kirsten Hedeagerlogo

DSFL – Dansk Selskab for Fysioterapeutisk Lymfødembehandling er et selskab under Dansk Selskab for Fysioterapi. 
Selskabet blev stiftet som en faggruppe under Danske Fysioterapeuter i 1994 med de formål at:

  • Opretholde og videreudvikle fysioterapeutisk lymfødembehandling som beskrevet af dr. Emil Vodder og videreudviklet af Prof. Dr. M. Földi m.fl. som KPE - "Komplexe Physiologische Entstauungstherapie", frit oversat "Kompleks Fysioterapeutisk Lymfødembehandling".
  • Udbrede viden om muligheder for behandling af lymfødem.
  • Være netværk lymfødemterapeuter imellem.
  • Afholde uddannelsesforløb og sikre kvaliteten af lymfødemterapeut uddannelsen.
  • Holde medlemmerne a jour med nyeste viden på området gennem afholdelse af temadage og udgivelse af nyhedsbreve.
  • Holde kontakt til faggrupper og behandlere i andre lande.

Faggruppen har i dag 156 medlemmer, som alle er fysioterapeuter, der har gennemgået det 4-6 uger lange uddannelsesforløb som certificeret lymfødemterapeut.

De fleste er ansat på hospitaler og hospices. Enkelte har privat praksis som behandlingssted.