Hvem er vi

Dansk Selskab for Fysioterapeutisk Lymfødembehandling

Forfatter: Kirsten Hedeager.logo

DSFL – Dansk Selskab for Fysioterapeutisk Lymfødembehandling er et selskab under Dansk Selskab for Fysioterapi. 
Selskabet blev stiftet som en faggruppe under Danske Fysioterapeuter i 1994 med de formål at:

  • Opretholde og videreudvikle fysioterapeutisk lymfødembehandling som beskrevet af dr. Emil Vodder og videreudviklet af Prof. Dr. M. Földi m.fl. som KPE - "Komplexe Physiologische Entstauungstherapie", frit oversat "Kompleks Fysioterapeutisk Lymfødembehandling".
  • Udbrede viden om muligheder for behandling af lymfødem.
  • Være netværk lymfødemterapeuter imellem.
  • Afholde uddannelsesforløb og sikre kvaliteten af lymfødemterapeut uddannelsen.
  • Holde medlemmerne a jour med nyeste viden på området gennem afholdelse af temadage og udgivelse af nyhedsbreve.
  • Holde kontakt til faggrupper og behandlere i andre lande.

Faggruppen har i dag 164 medlemmer, alle er fysioterapeuter der har gennemgået det 4-6 uger lange uddannelsesforløb som lymfødemterapeut.

De fleste er ansat på hospitaler og hospices. Enkelte har privat praksis som behandlingssted.

Bliv medlem

Som uddannet lymfødemterapeut og medlem af Danske Fysioterapeuter kan du blive medlem i Dansk Selskab for Fysioterapeutisk Lymfødembehandling.