Legat

Kan du søge legat fra DSFL? Her finder du vejledning og betingelser.

Formål

At øge lymfødemterapeuternes faglige viden.

Hvad gives der støtte til

Deltagelse i kurser, kongresser, studiebesøg og udviklingsarbejde, der har tydelig relevans for arbejde i lymfødembehandlings-regi.

Støtten kan gives til dækning af:
1) Deltagelsesgebyr
2) Rejseudgifter
3) Ophold 
Støtten gives i prioriteret rækkefølge.

støtten kan  desuden gives til dækning af

Supervision hos Anna Pedersen, lymfødemterapeut, som foreningen har sikret er uddannet supervisor.

Støtten gives under forudsætning af, at der afleveres et skriftligt referat til udsendelse med selskabets nyhedsbrev til de øvrige medlemmer. Der vil  være krav om at beskrive læringsudbyttet fra supervision fra legatmodtagere til supervision
Referatet skal være bestyrelsen i hænde senest en måned efter deltagelse. 
Der gives ikke støtte til selskabets egne kurser.

Beløbsramme 

Selskabet, såfremt det har økonomi til det, yder årligt op til kr.: 20.000 kr. fordelt på 2 gange om året. Støtten er max. kr.: 2500 kr. pr. ansøger.

Ansøgningsfrist

15. februar og 15. august

Hvem kan søge?

Medlemmer af Dansk Selskab for Fysioterapeutisk Lymfødembehandling, der har været medlem i minimum 2 år. Medlemmet skal være aktuelt arbejdende indenfor området.

Medlemmer, der ikke tidligere har modtaget støtte og som opfylder gældende regler for modtagelse af støtte, vil blive prioriteret og der kan ikke genbevilges legat i 3 år efter tildeling. 

Hvordan ansøges der?

Ansøgningen skal være begrundet og indeholde følgende oplysninger: navn, adresse, arbejdssted, mailadresse og telefonnummer, medlemsnr. i Danske Fysioterapeuter, lymfødemuddannelses år og indmeldelses år i Dansk Selskab for Fysioterapeutisk Lymfødembehandling.


Ansøgningen sendes pr. mail til kasserer Pia Vordingskjold Christensen, sammen med et program for det pågældende kursus/projekt.
Beløbsmodtageren er selv ansvarlig for at indberette støttebeløbet til Skat, da selskabet ikke har indberetningspligt.

Hvem behandler ansøgningerne?

Det er på generalforsamlingen i 2015 vedtaget, at det er bestyrelsen der er legatudvalget.