Udmeldelse

Ønsker du at melde dig ud af Dansk Selskab for Fysioterapeutisk Lymfødembehandling, kan du udfylde nedenstående formular.

Kontingent er opkrævet 1 gang årligt pr. kalenderår via kontigentopkrævning hos Danske Fysioterapeuter og refunderes ikke ved udmeldelse indenfor kalenderåret.